Φόρμα Επικοινωνίας
Πληροφορίες

Εξυπηρέτηση πελατών:
 Ελλάδα: (+30) 210 6010 745
 Κύπρος: (+357) 22 48 6920
 info@exterminators.gr

Στροβόλου 32
Λευκωσία, 2236 Κύπρος

17η Νοεμβρίου 89
Χολαργός, 15562 Αθήνα

Νότου 14
Αγία Παρασκευή, 15342 Αθήνα