Απολύμανση

Απολύμανση

Η απολύμανση είναι η εξόντωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% που απειλούν την δημόσια υγεία…

Read more

Απόσμηση

Απόσμηση

Ο όρος “Απόσμηση” αναφέρεται στην βιοδιάσπαση των ουσιών που προκαλούν δυσοσμία…

Read more

Υποκαπνισμός

Υποκαπνισμός

Με τη μέθοδο του υποκαπνισμού καταφέρνουμε την οριστική εξόντωση των εντόμων σε όλα τα βιολογικά τους στάδια…

Read more

Θερμική Επεξεργασία

Θερμική Επεξεργασία

Η θερμική επεξεργασία είναι μία νέα μη τοξική μέθοδος απεντόμωσης, η οποία με τη χρήση της θερμότητας αντιμετωπίζει και καταπολεμά…

Read more