Επιθεωρήσεις Κατοικιών και Επαγγελματικών Κτηρίων

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDING INSPECTIONS

‘’Ελέγξτε τις θερμικές απώλειες του χώρου σας εύκολα και χωρίς ζημιές με χρήση ειδικής Θερμοκάμερας!’’

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις επιθεωρήσεις κτιρίων

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ;

Η Θερμογραφία είναι μία μέθοδος μέτρησης και απεικόνισης της ακτινοβολίας της θερμοκρασίας, η οποία πραγματοποιείται με χρήση ειδικής Θερμοκάμερας. Με μία μελέτη Θερμογραφίας μπορούμε να καταγράψουμε τα σημεία του σπιτιού σας όπου υπάρχουν απώλειες ενέργειας, να εντοπίσουμε υγρασίες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, να σας υποδείξουμε σημεία όπου έχει γίνει κακή μόνωση ή υπάρχουν διαρροές.

Με την θερμογραφία σε κτίρια μπορούμε γρήγορα και οικονομικά να εντοπίσουμε τα σημεία εκείνα του σπιτιού που έχουν πρόβλημα και να τα αποκαταστήσουμε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Τα κυριότερα παραδείγματα είναι η ελλιπής μόνωση του κτιρίου, τα σημεία που έχουμε διαρροή ή εισροή αέρα και οι θερμογέφυρες.

Από τα πιο συνήθη προβλήματα σε οικίες και κτίρια είναι οι διαρροές από σωλήνες σε τοίχους και πατώματα οι οποίες δεν είναι εμφανής στο σημείο που προκύπτουν και μπορούν να δημιουργήσουν σημεία με σημαντική ποσότητα υγρασίας τα οποία αν δεν εντοπιστούν άμεσα θα προκαλέσουν διάφορα προβλήματα όπως μούχλα και διάβρωση στο συγκεκριμένο σημείο.

Με την χρήση της θερμογραφίας είναι εφικτή η καταγραφή σωληνώσεων που βρίσκονται σε τοίχους και πατώματα. Δεδομένου ότι η υγρασία από μια διαρροή έχει τα κατάλληλα θερμικά χαρακτηριστικά για τον εντοπισμό της από την θερμοκάμερα. Η Θερμογραφία εντοπίζει τα σημεία υψηλής συγκέντρωσης της υγρασίας και μας περιορίζει κατά μεγάλο βαθμό την έκταση που πρέπει να γίνει η επέμβαση για την αποκατάσταση της.

Βασικό πλεονέκτημα της θερμογραφίας είναι ότι στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, πριν από οποιαδήποτε βλάβη έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας του συγκεκριμένου υλικού. Συνεπώς με μια σωστή θερμογραφική επιθεώρηση έχουμε την δυνατότητα να προλάβουμε μια βλάβη πριν αυτή προκληθεί με άγνωστες συνέπειες.

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ;

Τα πλεονεκτήματα ενός θερμογραφικού ελέγχου στην κατοικία σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο είναι τα ακόλουθα:

 • Εντοπισμός θερμικών απωλειών στο κέλυφος του κτιρίου
 • Έλεγχος πληρότητας της μόνωσης
 • Εντοπισμός υγρασίας
 • Ανίχνευση σημείων μεγάλων απωλειών θερμότητας (θερμογέφυρες κτλ)
 • Έλεγχος απόδοσης της θερμομόνωσης
 • Αναγνώριση διαφόρων υλικών κατασκευής
 • Εντοπισμός σωληνώσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Αποτύπωση ενεργειακών απωλειών σε θερμικές εικόνες

Σκοπός της θερμικής απεικόνισης  μίας κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου

 

 

Για  μια πιο αποτελεσματική και ενδελεχή επιθεώρηση  ιδιοκτησίας, οι θερμικές κάμερες μπορούν να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τυχόν προβλήματα που δεν βλέπουμε εύκολα με γυμνό μάτι. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξοικονομήσετε εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες ευρώ ετησίως ανιχνεύοντας τυχών προβλήματα χωρίς να δαπανήσετε επιπλέον και άσκοπα χρήματα σε εργασίες που δεν απαιτούνται.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΙΣΗΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Έλεγχοι με θερμογραφία, Έλεγχοι με υπέρηχους (αερόφερτους και δομής), Έλεγχοι με ανάλυση κραδασμών (vibration analysis), Condition Based Monitoring (CBM) η/μ εξοπλισμού, Predictive Maintenance (PdM) η/μ εξοπλισμού, Έλεγχοι ηλεκτρολογικών & μηχανολογικών εγκαταστάσεων (με θερμογραφία & υπέρηχους), Εντοπισμός σημείων διαρροής αέρα, αερίων και κενού, Εντοπισμός διαρροής ή και φραγής σωληνώσεων, Εντοπισμός υγρασίας, θερμογέφυρων – προβλημάτων σε μονώσεις

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Πρόβλημα: υγρασία, μούχλα, φούσκωμα επιχρισμάτων, διαρροή θερμότητας. Εμφανίστηκε υγρασία στον τοίχο εσωτερικά και δεν ξέρετε από που προέρχεται; Τη λύση δίνει η θερμογραφία κατοικίας. Με τη θερμοκάμερα ανιχνεύουμε την υγρασία και εντοπίζουμε την αιτία, χωρίς γκρεμίσματα στους τοίχους!

Διάγνωση: εισροή υγρασίας

Αίτια: συμπύκνωση υδρατμών, κακή χαλασμένη ή ανύπαρκτη μόνωση, κακή διαπνοή τοιχοποιϊας. διαρροή σωληνώσεων ή ρακόρ

Μέθοδος διάγνωσης: θερμογραφία, προσδιορισμός σημείου δρώσου (dew point).

Στη θερμογραφία δίπλα, βλέπουμε πρόβλημα στη  μόνωση της πλάκας, έχει τραβήξει νερό στα σημεία με το ανοιχτό χρωμα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Ελέγχουμε την ενδοδαπέδια θέρμανση με για

 • τυχόν διαρροές,
 • προβληματική εγκατάσταση
 • κακή ομοιογένεια χώρων
 • κακή κατανομή θερμοκρασίας στο χώρο
 • έλεγχο σημείου διέλευσης σωληνώσεων

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΩΛΗΝΑ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Εμφανίστηκε νερό από διαρροή σωλήνα στο σπίτι σας και δεν ξέρετε από που προέρχεται; Με θερμοκάμερα και υπέρηχους ανιχνεύουμε από που προέρχεται η διαρροή και εντοπίζουμε το σωλήνα, χωρίς γκρεμίσματα στους τοίχους!

Εντοπίζουμε το σημείο διαρροής σωληνώσεων όταν κανείς άλλος δεν μπορεί. Συναντάμε συχνά φουσκωμένους τοίχους, πατώματα, μούχλες κλπ η διαρροή ενός χαλαρού ρακόρ (συνδέσμου) ή μία προβληματική ένωση είναι η πιθανότερη αιτία. Ανίχνευση διαρροών νερού με ειδικά μηχανήματα και όργανα. Ίσως ο μοναδικός τρόπος προσδιορισμού διαρροής σε ενδοδαπέδια θέρμανση

Εντοπισμός διαρροής με θερμογραφία και υπερήχους

Ο θερμογραφικός έλεγχος ή τεχνολογία ακοής υπερήχων και τα κατάλληλα υγρασιόμετρα, μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να βρούμε το σημείο διαρροής σωλήνα.Το τεχνικό υπόβαθρό μας,  μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε και τα αίτια. Διαρροή νερού – Εντοπισμός διαρροής σωλήνα – Ανίχνευση διαρροής.

Προσοχή οφείλουμε να δώσουμε στη διαφορά της υγρασίας εξαιτίας διαρροής και εξαιτίας θερμογέφυρας. Η αιτία είναι εντελώς διαφορετική και η αντιμετώπιση επίσης! Στη θερμογραφία δίπλα, βλέπουμε ελάχιστη διαρροή από ένα ρακόρ, 3 χρόνια έψαχναν οι ιδιοκτήτες να βρουν τί φταίει και φουσκώνουν οι τοίχοι…

ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Ελέγχουμε την υπάρχουσα κατάσταση της θερμομόνωσης και επιβεβαιώνουμε τη σωστή τοποθέτηση και την απόδοση της νέας.

ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Πρόβλημα: υγρασία, μούχλα, φούσκωμα επιχρισμάτων, διαρροή θερμότητας.

Διάγνωση: θερμογέφυρα (εύκολη οδός μεταφοράς θερμότητας).

Αίτια: συμπύκνωση υδρατμών, κακή – χαλασμένη ή ανύπαρκτη μόνωση, κακή διαπνοή τοιχοποιϊας.

Μέθοδος διάγνωσης: θερμογραφία, προσδιορισμός σημείου δρώσου (dew point).

Στη θερμογραφία δίπλα βλέπουμε ξεκάθαρα τα σημεία διαρροής θερμοτητας (προβληματική μόνωση του κτιρίουμε ανοιχτό χρώμα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Πρόβλημα: πυρκαγιά, black out, καταστροφή ραγοϋλικου, καταστροφή καλωδίων

Διάγνωση: χαλαρές επαφές, υπερφόρτωση γραμμών, άνιση κατανομή φορτίου φάσεων, προβληματικές επαφές, σπινθηρισμός (arcing)

Λύση: σφίξιμο επαφων, αντικατάσταση ασφαλειών ή και γραμμών, επιλογή διαφορετικής κατανάλωσης, ‘μοίρασμα’ του φορτίου και σε άλλες φάσεις, αντικατάσταση επαφών και προβληματικών εξαρτημάτων

Μέθοδος: έλεγχος με θερμογραφία και υπέρηχους

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Ελέγχουμε το μηχανοστάσιο του ακινήτου για προβλήματα

 • Μονώσεων
 • εντοπισμού φραγμένων σωληνώσεων
 • ηλεκτρολογικά (πχ πίνακες)
 • μηχανολογικά (πχ κυκλοφορητές και αντλίες)
 • σπηλαίωσης κυκλοφορητών και αντλιών

Στη θερμογραφία δίπλα βλεπουμε ένα δοχείο ΖΝΧ με ανεπαρκη μόνωση στους σωλήνες και καλή στρωμάτωση.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Πρόβλημα: τα κουφώματα και οι πόρτες ‘μπαζουν’. Απίστευτα ποσά θερμότητας διαρρέουν δίχως έλεγχο.

Διάγνωση: εντοπισμός προβληματικών λάστιχων αεροστεγανότητας, κακή ρύθμιση μηχανισμών στήριξης και σφράγισης και εντοπισμός σημείου.

Λύση: αντικατάσταση λάστιχων σε περίπτωση φθοράς, ρύθμιση μηχανισμών.

Κέρδος: εξοικονόμηση ενέργειας κλιματισμού και αερισμού, βελτίωση ποιότητας αέρα, βελτίωση άνεσης εργαζομένων κλπ

Μέθοδος: θερμογραφία και τεστ υπερήχων για προσδιορισμό όταν δεν εχουμε διαφορά πίεσης ή θερμοκρασιας.

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση ανίχνευσης

Ελέγχουμε το μηχανοστάσιο του ακινήτου για προβλήματα

 • Μονώσεων
 • εντοπισμού φραγμένων σωληνώσεων
 • ηλεκτρολογικά (πχ πίνακες)
 • μηχανολογικά (πχ κυκλοφορητές και αντλίες)
 • σπηλαίωσης κυκλοφορητών και αντλιών

Δίπλα βλεπουμε θερμογραφία ενός δοχείου ζεστού νερού χρήαης (ΖΝΧ) με ανεπαρκή μόνωση

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ:

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις επιθεωρήσεις κατοικιών

Πρόβλημα: Το φαινομενο των χαλασμένων υγρομονώσεων σε ξύλινες στέγες είναι συχνό.

Διάγνωση: Συνήθως οφείλεται σε ρωγμές ή τρυπες του υλικού στεγάνωσης.

Λύση: Τοποθετούμε έναν πομπό υπερήχων απο τη μία πλευρά και απο την άλλη σκανάρουμε με ένα δέκτη υπερήχων την επιφάνεια προκειμενου να εντοπισουμε το σημειο που θα ακουσουμε τον υπέρηχο. Ο υπέρηχος ειναι άκρως διεισδυτικός και κατευθυντικός, έτσι σιγά-σιγά, προσδιοριζουμε τα προβληματικά σημεία.

ΕΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ «ΧΑΝΕΤΕ»;

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις θερμική απεικόνιση

Ελέγχουμε ολιστικά το κτήριό σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη βέλτιστη λειτουργία των ενεργητικών και παθητικών συστημάτων έτσι διενεργούμε:

 • Εντοπισμό προέλευσης υγρασίας
 • Εντοπισμό διαρροών σωληνώσεων
 • Έλεγχο μονώσεων
 • Έλεγχο αεροστεγανότητας ανοιγμάτων
 • Εντοπισμό θερμογεφυρών
 • Εντοπισμό χαλασμένων υγρομονώσεων
 • Έλεγχο ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Έλεγχο μηχανοστασίου

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ;

exterminators.gr Αθήνα Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις επιθεωρήσεις κατοικιών

Ενώ οι κάμερες θερμικής απεικόνισης είναι οι πιο αποτελεσματικές, μη επεμβατικές μέθοδοι επιθεώρησης , δεν χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες αυτή την προηγμένη τεχνολογία στη δουλειά τους γιατί το κόστος είναι αρκετά μεγάλο.

Eίμαστε πάντα ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και χρησιμοποιούμε αυτές τις θερμικές κάμερες κάθε φορά που διεξάγουμε επιθεωρήσεis. Με αυτές μπορούμε να δούμε πολύ περισσότερο από το γυμνό μάτι. Είναι ο καλύτερος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση καθώς και για τις ακριβείς τοποθεσίες μιας ποικιλίας σημαντικών προβλημάτων.

Με τη χρήση της θερμικής απεικόνισης η Exterminators προσφέρει μια ολοκληρωμένη  επιθεώρηση στους χώρους σας. Δεν σπαταλάμε το χρόνο σας με συγκεχυμένα αποτελέσματα. Αντ ‘αυτού, θα κάνουμε την διαδικασία πιο γρήγορη, αλλά ακόμα πιο ακριβή και θα εργαστούμε για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

Στην Exterminators oι έλεγχοι  διασφαλίζουν κορυφαίους πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας στις επιθεωρήσεις  με την χρήση θερμικής απεικόνισης. Γνωρίζουμε ότι η χρήση των σωστών και των πιο πρόσφατων εργαλείων και τεχνικών μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε διάφορα προβλήματα προτού να είναι πολύ αργά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ:

 • Ειδικοί και αδειοδοτημένοι επιθεωρητές κτιρίων
 • Τελευταίος εξοπλισμός
 • Πλήρως ασφαλισμένο
 • Καλύπτουμε όλη την Ελλάδα και Κύπρο
 • Κορυφαία τεχνολογία

Είμαστε υπερήφανοι για την παροχή της υψηλότερης ποιότητας επαγγελματισμού και ευγένειας κατά την εκτέλεση όλων των επιθεωρήσεων μας. Όλοι οι υπάλληλοί μας είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και καλύπτονται από ασφάλιση αστικής ευθύνης. Οι αναφορές μας είναι ευκόλως κατανοητές και περιλαμβάνουν όλες τις συστάσεις για τη συνέχιση της απόφασης σας.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια από ειδικευμένους επιθεωρητές για επιθεωρήσεις κτιρίων στην περιοχή σας , καθώς και επιθεωρήσεις επιβλαβών οργανισμών, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μιλήσετε με έναν πιστοποιημένο επιθεωρητή και για να σας προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες αποκλειστικά για τον δικό σας χώρο.